To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest tzw. uzasadniony interes, który mamy w tym, aby przetwarzać Pana/Pani dane w celach marketingowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym dla nas usługi promocyjne i marketingowe.

Pana/Pani dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny dla realizacji i rozliczenia Wydarzenia. Po ustaniu tej podstawy, Pana/Pani dane będziemy dalej przetwarzać dla potrzeb rozliczalności i na okres przedawnienia roszczeń. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przekazywanie oferty handlowej na numer telefonu lub mailowo, dane będziemy przetwarzać również przez czas, przez jaki będziesz wykazywać zainteresowanie naszą ofertą, jednak nie później niż do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia do innego administratora danych. Jeśli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Pana/Pani danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w poszczególnych celach:

  • Wszelkie zgody na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telemarketing powinny być wyraźne i w sposób niewymuszony udzielone przez podmiot danych. Jeśli online - Zgody te mogą być wyrażane poprzez kliknięcie checkboxa. Zgoda udzielona poprzez domyślnie zaznaczony checkbox jest nieważna.
  • Przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, od której dane pochodzą, jednakże na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefoniczne kontaktowanie się z podmiotami danych, wymaga uzyskania wyraźnej, odrębnej zgody. Tego rodzaju kontaktowanie się bez stosownej zgody stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Jeśli online - konieczne jest umieszczenie w formularzu rejestracyjnym checkboxów, przy użyciu których użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez poszczególne podmioty.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody, przekażemy Twoje dane osobowe naszym Partnerom, których listę znajdziesz TU.